Volvo blir koldioxidneutralt

I ett samarbete med Skövde Värmeverk får Volvo Powertrain koldioxidneutral uppvärmning

Då AB Volvos miljömål är att ha en koldioxidneutral produktion passar samarbetet med Skövde Värmeverk väldigt bra. Redan under 2013 kommer Powertrain, också officiellt benämnt Volvo Group Trucks Operations Skövde, ha en helt CO2-neutral uppvärmning av sin anläggning. Volvo Powertrains platschef Jens Holtinger menar att möta AB Volvos miljömål genom detta samarbete är ett delsteg för Volvo.

En utbyggnad som leder till ökad fjärrvärmekapacitet har sedan tidigare varit planerad av Skövde Värmeverk, Volvo Powertrain får genom samarbetet ta del av den utökade kapaciteten. Den ökade kapaciteten innebär att andelen fossilt i Skövdes Värmeverks bränslemix kommer att minska. Dessutom konverterar företaget en egen värmepanna från fossil olja till bioolja. Holtinger menar att det för företaget innebär en långsiktig bra försörjning av värme och att fokus nu kan ligga på att utveckla deras industiella produktion.