Bästa äventyrsbadet 2014, 2013, 2012

Fjärrvärmetaxa för olika kundkategorier

Fasta och rörliga priser för fjärrvärme hittar du här nedan. Normalprislistor från 1 juli 2013. Samtliga priser är inklusive moms.

Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år, kr

varav under året fast del,  kr varav under året rörlig del, kr
15 000 kWh 10531 3125 7406
20 000 kWh 13000 3125 9875
30 000 kWh 17937 3125 14812
40 000 kWh 22875

3125

19750

 

Kundkategori flerbostadhus samt samfälligheter

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år, kr

 

varav under året fast del, kr varav under året rörliga del, kr
80 MWh 50650 11150

39500

193 MWh 120744 25450 95294
500 MWh 307375 60500 246875
1 000 MWh 611250 117500

493750

 

Kundkategori lokaler

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år, kr varav under året fast del, kr varav under året rörlig del, kr
80 MWh 53675 14175 39500
193 MWh 127294 32000 95294
500 MWh 324125 77250 246875
1 000 MWh 639800 146050 493750
Kontakt
Distributionschef
Maria Karlsson
Tfn: 0500-49 95 33