Bästa äventyrsbadet 2014, 2013, 2012

Fjärrvärmetaxa för olika kundkategorier

Fasta och rörliga priser för fjärrvärme hittar du här nedan. Normalprislistor från 2015-01-01. Samtliga priser är inklusive moms.

Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år, kr

varav under året fast del,  kr varav under året rörlig del, kr
15 000 kWh 10756 3125 7631
20 000 kWh 13300 3125 10175
30 000 kWh 18387 3125 15262
40 000 kWh 23475

3125

20350

 

Kundkategori flerbostadhus samt samfälligheter

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år, kr

 

varav under året fast del, kr varav under året rörliga del, kr
80 MWh 51850 11150

40700

193 MWh 123639 25450 98189
500 MWh 314875 60500 254375
1 000 MWh 626250 117500

508750

 

Kundkategori lokaler

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år, kr varav under året fast del, kr varav under året rörlig del, kr
80 MWh 54875 14175 40700
193 MWh 130189 32000 98189
500 MWh 331625 77250 254375
1 000 MWh 654800 146050 508750
Kontakt
Fjärrvärmechef
Maria Karlsson
Tfn: 0500-49 95 33