Bästa äventyrsbadet 2014, 2013, 2012

Priser och avgifter

Enligt Nils Holgerssons årliga undersökning 2015 kring priser för el, värme, avfall och vatten ligger Skövde Värmeverk på 7:e plats bland Sveriges kommuner i frågan om billigaste totalkostnaden.  En av de tyngsta orsakerna till denna placering är Skövde Värmeverks låga priser på fjärrvärme.

Fjärrvärmepriser varierar mellan olika orter på grund av att fjärrvärmepriset bestäms utifrån lokala förutsättningar. Skövde är en etablerad "fjärrvärmestad" då Skövde Värmeverk byggt ut sina nät under lång tid, detta resulterar i lägre kostnader.

För att läsa mer om fjärrvärmepriser hänvisar vi till att läsa om Nils Holgersons undersökning.