Bästa äventyrsbadet 2014, 2013, 2012

Priser och avgifter

Vid årsskiftet 13/14 kommer det ej ske någon prisförändring. Skövde Värmeverk har sedan lång tid tillbaka haft ett stabilt pris. Nuvarande fjärrvärmetaxa samt prisinformation gå att finna i fliken vänster om denna text.

Enligt Nils Holgerssons årliga undersökning 2013 kring priser för el, värme, avfall och vatten ligger Skövde Värmeverk på andra plats bland Sveriges kommuner i frågan om billigaste totalkostnaden.  En av de tyngsta orsakerna till denna placering är Skövde Värmeverks låga priser på fjärrvärme.

Fjärrvärmepriser varierar mellan olika orter på grund av att fjärrvärmepriset bestäms utifrån lokala förutsättningar. Skövde är en etablerad "fjärrvärmestad" då Skövde Värmeverk byggt ut sina nät under lång tid, detta resulterar i lägre kostnader.

För att läsa mer om fjärrvärmepriser hänvisar vi till att läsa om Nils Holgersons- och Svensk Fjärrvärmes undersökning.