Om Skövde Värmeverk

Skövde Värmeverk ägs till 100% av Skövde Stadhus AB. Bolagets uppdrag är att producera miljövänlig el och fjärrvärme i Skövde kommun

Bolaget bildades 1 juli 2003 efter beslut i kommunfullmäktige och leds av en styrelse bestående av fem förtroendevalda,två representanter för näringslivet samt en personalrepresentant.

Blden ovan visar  Skövde Värmeverks styrelse, Maria Karlsson, Gun Sandelius, Per-Erik Gustafsson, Philip Segell, Michael Thorsell samt Evamarie Lundahl. På bilden saknas  Maria Renner samt Sammy Tanhua.

Uppgifter om ledamöter, ombud och revisor i Skövde Värmeverk AB valda av kommun finner till höger.

Mer information om Skövde Värmeverk AB finns att läsa i årsredovisningen 2015

Årsredovisning Skövde Värmeverk 2015