Bästa äventyrsbadet 2014, 2013, 2012

Om Skövde Värmeverk

Skövde Värmeverk ägs till 100% av Skövde Stadhus AB. Bolagets uppdrag är att producera miljövänlig el och fjärrvärme i Skövde kommun

Bolaget bildades 1 juli 2003 efter beslut i kommunfullmäktige och leds av en styrelse bestående av sju förtroendevalda och två representanter för näringslivet.

Uppgifter om ledamöter, ombud och revisor i Skövde Värmeverk AB valda av kommun finner till höger.

Mer information om Skövde Värmeverk AB finns att läsa i årsredovisningen 2014

 

Du hittar den också som pdf-fil till höger.