Miljömål

Skövde Värmeverks Miljömål

  • Fossilbränslefri uppvärmning/energiproduktion
  • Ansluta flera abonnenter till fjärrvärmenäten
  • Minska miljöpåverkan från våra tjänsteresor
  • Hög tillgänglighet på pannorna på Värmekällan och Lövängsverket
  • Minskad elförbrukning på Värmekällan
  • Minskning av vattenförbrukning på Värmekällan

 

Kontakt
VD
Carl-Johan Andersson
Tfn: 0500-49 95 35
Miljöingenjör
Carina Hall
Tfn: 0500-49 95 46